მამუკა იოსელიანი

დირექტორი

Saint Nicolas Surgery Center. Kutaisi, 9, P.Iashvili,