მამუკა ღორჯომელაძე

ოტორინოლარინგოლოგი

Shuakhevi Hospital. 32 Rustaveli str, Shuakhevi