მაია ზოიძე

ანტენატალური მეთვალყურეობა

Shuakhevi Hospital. 32 Rustaveli str, Shuakhevi