ლალი ლეკვეიშვილი

ოჯახის ექიმი

Varketili Polyclinic. 30, Javakheti Str, Tbilisiსამუშაო გამოცდილება

ოჯახის ექიმი
2014 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

ოჯახის ექიმი
2012-2017 წწ.
მე-19 მოზრდილთა პოლიკლინიკა;

ოჯახის ექიმი
2012-2013 წწ.
არქიმედეს გლობალ ჯორჯია;

ოჯახის ექიმი
2012 წ.
თბილისის მე-2 სამკურნალო-პროფილაქტიკური
ცენტრი;

თერაპევტი
2008-2010 წწ.
ხანდაზმულთა პანსიონატი.