ივანე წულუკიძე

ქირურგი

Didi Dighomi Polyclinic. 16 Petritsi str., Tbilisi