ირინე ლაღიძე

ფსიქოლოგი

Chakvi Medical Center. King Tamar 40, Chakvi