ირაკლი ლაცაბიძე

ქირურგი

Varketili Polyclinic. 30, Javakheti Str, Tbilisi