ინგა ქაჯაია

ანტენატალური მეთვალყურეობა

Keda Hospital. 14 Rustaveli str, Keda