ეთერი ყიზილაშვილი

ექიმი რადიოლოგი

Telavi Polyclinic. 15 Arsenishvili st, Telavi