ელენე ღლონტი

ალერგოლოგი

Didube Polyclinic. 141a, Tsereteli avenue, Tbilisi

Gldani Polyclinic. Cartographic factory, Gldani I M/D, Tbilisi