ეკატერინე ცარციძე 

 დერმატოლოგი 

Batumi Polyclinic. 20 Selim Khimshiashvili str. Batumi