ეკატერინე თათარაშვილი

პედიატრი

Kvareli Hospital. ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ.