ეკატერინე ბაღუაშვილი

კარდიოლოგი

Telavi Polyclinic. 15 Arsenishvili st, Telavi