დიანა თათრაშვილი

რენტგენოლოგი

Didube Polyclinic. 141a, Tsereteli avenue, Tbilisi