დავით ზაქრაძე

ორთოპედ-ტრავმატოლოგი

Gldani Polyclinic. Cartographic factory, Gldani I M/D, Tbilisi