დავით ტაკიძე

ლარინგოლოგი

Varketili Polyclinic. 30, Javakheti Str, Tbilisi