დავით ლაშქარაშვილი

ოტორინოლარინგოლოგი

Didi Dighomi Polyclinic. 16 Petritsi str., Tbilisi