დარეჯან ურუმაშვილი

ფიზიოთერაპევტი

Gldani Polyclinic. Cartographic factory, Gldani I M/D, Tbilisi