ცისმარი ხუციშვილი

რენტგენოლოგი

Telavi Polyclinic. 15 Arsenishvili st, Telavi