ციცინო ჟორჟოლიანი 

 ოჯახის ექიმი 

Batumi Polyclinic. 20 Selim Khimshiashvili str. Batumi