ანა ჭანტურია

რადიოლოგი

Didube Polyclinic. 141a, Tsereteli avenue, Tbilisi