სოფო ხეჩუაშვილი

რევმატოლოგი

Mtatsminda Polyclinic. 3, Vekua Srt, Tbilisi